Bírónők Egyesülete

 
1055 Budapest, Markó utca 16.

Eszközök a paradigmaváltás nehézségeinek kezeléséhez

Albert Einstein találóan fogalmazta meg, hogy „A legfontosabb problémákat, amelyekkel szembekerülünk, nem lehet azon a gondolkodási szinten megoldani, amelyen akkor állunk, amikor megalkottuk őket.” Ennek szellemében tartott az Egyesületünk 2009. augusztus 24-25-én kétnapos tréninget az érdeklődő kollégák számára.

Munkánk során mindannyian szembesülünk azokkal az új kihívásokkal, amelyekkel naponta meg kell küzdenünk. Változik az igazságszolgáltatás szerepe, jelentősége, nem tudunk kitérni a globalizáció, az informatikai fejlődés, a világméretű gazdasági, társadalmi és környezeti problémák, katasztrófák egyes ügyekben, vagy azokon keresztül a társadalom, a gazdaság szélesebb részeire is kiható problémákra adandó válaszok nehézségei elől.

Ahogy a képzésen megtanulhattuk, minden haditerv addig jó, amíg meg nem jelenik az ellenség, utána újra kell tervezni. Ha nem is valóságos ellenségek, de a környezeti változások függvényében igen sokszor újra kell definiálni saját szerepünket, gondolatainkat, személyiségünk meghatározó jegyeit, céljainkat, vizsgálat alá kell helyezni az eszközeink, módszereink hatékonyságát, s ha ez még mindig nem nyújt kellő megoldást, akkor az un. dupla-hurkos megoldással a vezérlő ideológiák újraértelmezéséhez is eljuthatunk.

Az új jelenségek megismerése, befogadása, a változásokhoz való gyors alkalmazkodás nemcsak az egyes bíró, de az igazságszolgáltatás számára is komoly feladat, nemcsak a tárgyi tudásunk, de önismeretünk, személyes képességeink, attitűdjeink folyamatos bővítését, fejlesztését igénylik.

Naponta találkozunk a munkában nem kielégítő helyzetekkel, amelyen változtatni szeretnénk, ugyanakkor gondot jelent az, hogy a felmerülő problémákat nem azonos módon szemléljük, nem azonos a probléma meghatározása valamennyi résztvevő számára, ami alapvető akadálya a megfelelő megoldások kidolgozásának.

A trénerek ennek meghatározására, a problémáink azonosítására kínáltak hatékony megoldásokat, megközelítési módokat.

Igen részletesen foglalkoztunk a tanulás, mint a szervezet egészének és az abban lévő egyének számára, a fejlődést biztosító legfontosabb lehetőséggel. „A siker alapja egyre inkább az, hogy mennyire hatékonyan tanulunk, mégis sokan nem tudják hogyan kell tanulni.” - ahogyan egy szakértő -Ch.Angylis fogalmazott.

A tanulásnak, a szervezetek fejlődésének számtalan akadálya ismert. Így többek között a védekező magatartás, aminek során eltávolodunk attól, ami ránk nézve többnyire igaz, és a gondolatainkat az vezérli, s nem az, amit el kívánunk érni, akkor a további fejlődés nehézkessé válhat. Hasonló nehézségeket okozhat a szakmai védőburok, ami ellenáll minden külső behatásnak és végül oda vezet, hogy az adott szakterület képviselői elvesztik kapcsolatukat a külvilággal.

Ehhez kapcsolódóan foglalkoztunk a hatékony kommunikáció fontosságával, a kritika és konfliktus pozitív hatásaival, és azokkal a tényezőkkel amelyek elutasító, védekező magatartásra szorítanak, ahelyett, hogy a fejlődést támogató lehetőségként kezelnénk.

Részletesen megismerhettük, hogy a fejlődést, a gondolataink változását mennyire befolyásolják a saját személyiségünkben rejlő „aknák”, amelyekkel az életünk során nem néztünk szembe. A modern vezetéselmélet egyre inkább szembesül azzal, hogy a személyiségfejlesztés, az önismeret többnyire nehéz feladata nélkül nehezen tudunk megfelelni a kihívásoknak.

Beszéltünk az egyes gondolkodásmódok jellemzőiről, problémamegoldás módszereiről. Hangsúlyos szerepet kapott a tréningen a tanulás, a fejlődés gátló tényezőinek megismerése, hatása a döntéseinkre. Ez a kérdés rendkívül fontos az igazságszolgáltatásban dolgozók számára, mivel az új ismeretek megszerzése, a fejlődés, az önismeret segíthet minket abban, hogy előítéletek ne torzítsák munkánkat.

Mindkét tréner, Kovács Péter, aki Franciaországban él, dolgozik és oktat a világ számos részén, valamint Papp Péter, aki a vezetéselmélet egyik alapjának tartott Gordon módszer hazai képviselője, lebilincselően és a téma magas szintű ismeretében vezette végig mindkét napon azt a húsz kollégát, akik vállalták, hogy ezekkel a nehéz kérdésekkel foglalkoznak, megosztva értékes gondolataikat egymással a személyes és ezáltal a szervezeti hatékonyság érdekében.info.HAWJ@gmail.com | bironok.egyesulete@gmail.com