Bírónők Egyesülete

 
1055 Budapest, Markó utca 16.

MEGHÍVÓ

A Bírónők Egyesülete és a CEPOL (Közép-Európai Rendőr Akadémia) közös rendezésében
2015. április 24. napján tartandó Együttműködés a gyermekek és nők elleni erőszak
megakadályozásában
című konferenciájára

A konferencia helyszíne: 1066 Budapest, Ó utca 27. szám (CEPOL Konferenciaterme)

8.30-9.00 Regisztráció
9.00 óra. Dr. Bánfi Ferenc ny. r. vezérőrnagy, a CEPOL igazgatójának megnyitója
Dr. Galajda Ágnes az Egyesület elnökének megnyitója
9:30-10.10: dr. Renate Winter – az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának tagja (Genf) – a gyermekek a
büntető igazságszolgáltatásban
10.10-10.50: Anne Goldstein – A Bírónők Nemzetközi Szervezete Emberi Jogi képzésének igazgatója
(Washington) Nők és gyermekek elleni erőszak kapcsolata
10.50-11.30: dr. Wirth Judit – az Isztambuli Egyezmény szerepe a nők elleni erőszak elleni fellépésben
11.30-12.00: Kérdések, kötetlen beszélgetés
12.00-12.30: Kávészünet
12.30-13.10: dr. Novákné dr. Lang Szabina – Zala Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának
vezetője: a Megelőző pártfogás szerepe
13.10-14.30: Kerekasztal konzultáció a Gyermekvédelmi törvényben előírt jelzési kötelezettségről a
gyermekek elleni erőszak megakadályozása érdekében:
A konzultációt vezeti: dr. Katonáné dr. Pehr Erika c. egyetemi docens, gyermekjogi
szakértő
a résztvevők: dr. Geréby Zsuzsanna bíró;
dr. Pocsai Edit megyei főügyész;
dr. Novákné dr. Lang Szabina Igazságügyi Szolgálatának vezetője;
dr. Scheiber Dóra gyermekorvos, tudományos munkatárs OGYI
dr. Lux Ágnes UNICEF Magyarország gyermekjogi vezetője;
Papp Krisztina Budapest II. kerület Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője
Nyámcz Györgyi rendőr alezredes; bűnmegelőzési és áldozatvédelmi főelőadó
14.30-15.00: Kötetlen beszélgetés

Az előadás munkanyelve angol/magyar, a szinkrontolmácsolást biztosítjuk.

A konferencia ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Kérem, hogy a részvételi szándékot 2015. április 20. napjáig az alábbi e-mail címre jelezzék:
bironok.egyesulete@gmail.com

Minden érdeklődő kolléga részvételére és aktív közreműködésére számítunk.

dr. Bánfi Ferenc
ny. r. vezérőrnagy
CEPOL igazgatója
dr. Galajda Ágnes
fővárosi törvényszéki tanácselnök
az Egyesület elnöke

info.HAWJ@gmail.com | bironok.egyesulete@gmail.com