Bírónők Egyesülete

 
1055 Budapest, Markó utca 16.

Tájékoztató

a Bírónők Nemzetközi Szervezetének Magyar Tagozata Egyesület
megalakulásáról

Dr. Galajda Ágnes
az Egyesület elnöke

Megalakult a Bírónők Nemzetközi Szervezetének Magyar Tagozata Egyesület - rövid nevén a Bírónők Egyesülete - amelyet nyolc bírónő, egy ügyésznő és egy speciális szakmai ismeretekkel rendelkező bírósági tisztviselő hozott létre. Egyesületünknek az első közgyűlés idején 52 tagja volt. Várjuk minden érdeklődő kollégánk csatlakozását.
Az Egyesület abból a célból jött létre, hogy a Bírónők Nemzetközi Szervezete (International Association of Women Judges)- különösen jószolgálati és oktatási - céljaival azonosulva és tevékenységéhez kapcsolódva:

  • Lehetőséget adjon elsősorban a bírónők, de bármely, az igazságszolgáltatás legszélesebb területén dolgozó szakember számára, hogy megismerjék az emberi jogok, ezen belül a női- és gyermekjogok biztosításával kapcsolatos hazai és nemzetközi kutatásokat, a nemzetközi együttműködés és a szabályozás kérdéseit, az eltérő problémákat.
  • Segítséget adjon ezen a területen nehézséget jelentő helyzetek felismeréséhez, azok kezeléséhez, segítsen felismerni a diszkrimináció, a különböző előítéletek megjelenési formáit. Módszereket, eszközöket biztosítson ezek kezeléséhez és megszüntetéséhez.
  • Segítséget kíván adni ahhoz, hogy a szakemberek megismerjék és megértsék azokat a széleskörű társadalmi, gazdasági, pszichológiai és kulturális tényezőket, amelyek hatással vannak azokra az állampolgárokra, akik valamilyen hátrányos helyzetben keresik a joghoz jutás lehetőségét.
  • Segítséget kíván adni az európai és nemzetközi jogalkotási folyamatok jobb megértéséhez, különös tekintettel arra, amelyek elősegítik és biztosítják a nők és más hátrányos helyzetben lévő állampolgárok emberi jogainak és egyenlő joghoz jutásának érvényesülését.
  • Tájékoztassa a közvéleményt és az igazságszolgáltatást az emberi jogokról, és az igazságszolgáltatás szerepéről azon jogszabályok alkalmazásával kapcsolatban, amelyek elősegítik és védelmezik a nők emberi jogait.

Annak érdekében, hogy a fenti célokat megvalósíthassuk, Egyesületünk az alábbi feladatokat kívánja megvalósítani.

  • közös szakmai megbeszélések, programok és konferenciák szervezése az igazságszolgáltatás, és más szakmák képviselőivel a célok megvalósítása során felmerülő kérdések megvitatására,
  • nemzetközi együttműködés az IAWJ és más tagszervezet képviselőivel a tapasztalatcsere érdekében,
  • nemzetközi és magyar kutatásban való részvétel, amely kapcsolódik az Egyesület céljában megjelölt problémákhoz,
  • nemzetközi és hazai emberi jogi kérdésekkel foglalkozó szakmai műhelyekkel való közös program, együttműködés kialakítása.

Az Egyesület céljából egyértelműen látható, hogy nem ügyszak-specifikusan, hanem valamennyi ügyszakban és területen dolgozó, a célokkal egyetértő kolléga számára ad olyan tudást és ismeretet, amely segíti munkáját.
Egyesületünk részévé válik a - washingtoni székhelyű - Bírónők Nemzetközi Szervezetének, amelynek jelenleg több, mint 80 országban mintegy 4.000 tagja van. A munkánk elismerését és a nemzetközi tagság jelentőségét mutatja az, hogy első közgyűlésünkön részt vett Leslie Alden bírónő, az IAWJ elnöke és Joan Winship asszony, a nemzetközi szervezet titkára.

Első közgyűlésünket megtisztelte jelenlétével April H. Foley asszony, az Egyesült Államok budapesti nagykövete, aki munkájában elkötelezetten és folyamatosan támogatta a családon belüli erőszak elleni küzdelmet. Elfogadta az Egyesület tiszteletbeli tagságát, ami távozását követően a mindenkori nagykövet személyében érvényesül.
Fontosnak tartjuk, hogy a magyar bírónők, de más kollégák is bekapcsolódjanak egy olyan széleskörű együttműködésbe, ami egy nemzetközi kitekintésen alapuló új szemléletmód elsajátítását is elősegíti, annak érdekében, hogy a bírók ítélkezési tevékenységükben korszerű szakmai ismeretekkel és megfelelő emberi attitűdökkel teljesíthessék hivatásukat.

Az IAWJ széleskörűen fogalmazta meg céljait, mivel a csatlakozó országok konkrét problémáit illetően eltérések vannak, de a legalapvetőbb célok és a szemléletmód azonossága összeköti a tagszervezeteket.

info.HAWJ@gmail.com | bironok.egyesulete@gmail.com