Bírónők Egyesülete

 
1055 Budapest, Markó utca 16.

Nemzetközi Tanácskozás
a Nők és az Igazságszolgáltatás Kérdéseiről


A Bírónők Nemzetközi Szervezete 2009. március 2.-4. között nemzetközi tanácskozást tartott a nőket érintő kérdésekről, különös tekintette a családon belüli erőszak problémáiról az igazságszolgáltatással összefüggésben. A tanácskozásra Washington D.C.-ben került sor.

A tanácskozáson mind az öt kontinens országait képviselték bírónők, a bírák oktatásában dolgozó szakemberek, vagy az igazságügyi minisztériumok munkatársai, főleg azokból az országokból, ahol a bíróságok igazgatása a tárca hatáskörébe tartozik.

A kétnapos tanácskozáson számtalan eltérő megoldásról, javaslatról hallhattunk, amelyet jelentősen befolyásolt az adott jogrendszer (a common law, vagy a kontinentális rendszer) és a témához kapcsolódó konkrét jogi szabályozás, de a társadalmi berendezkedés sajátossága is.

Az előadások alapján az egyértelműen megállapítható volt - a fenti különbségek ellenére - hogy a családon belüli erőszak, mint önálló jelenség elismerése és a téma bírói oktatásban való megjelenése egyértelmű és kiemelt fontosságú kérdés. Több előadás is alátámasztotta, hogy a "domestic violence" jelensége, amit Magyarországon "családon belüli erőszakként" fordítottak, sok egyéb kérdéssel is szoros kapcsolatot mutat: így az emberkereskedelem, prostitúció, szexuális bűncselekmények, gyermekek bántalmazása.

Több előadás hangzott el arról is, hogy a nők és gyermekek bántalmazása jelentős egészségügyi és gazdasági problémát is jelent. A gazdasági szektor képviselői ebből a megfontolásból támogatják a családon belüli erőszak felszámolását. Magyarországon olyan gyakran emlegetett állításokat, miszerint a nők ezzel a helyzettel visszaélnek, vallomásukban nem a valóságos eseményeket adják elő, a nemzetközi tapasztalat nem támasztotta alá, ezt egyetlen előadó sem tartotta problémának, akár Afrikából, akár Európából érkezett. Hangsúlyozták az oktatás és a más szakmák képviselőivel való közös együttműködést annak érdekében, hogy az áldozatoknak olyan védelmet biztosítsanak, amely ezt a sajátos helyzetet figyelembe veszi.

Több előadó foglalkozott a CEDOW Egyezmény jelentőségével és ennek betartásának problémáival az egyes országokban.

A tanácskozás az alábbi panelek keretében zajlott:

  • Plenáris ülésen a nemi alapú bűncselekmény miatt indult ügyek főbb akadályairól szólt, amelyek az egyes országok igazságszolgáltatásában jelentkeznek. Ennek keretében kaptam lehetőséget a magyar szabályozás, és az alkalmazás során jelentkező problémák, akadályok ismertetésére.
  • Ezen túl három munkacsoport témáinak keretében ismerhettük meg az egyes országok gyakorlatát, jó megoldásait, vagy éppen nehézségeit. Egyik a nemzetközi emberi jogok, humanitárius jogok és normák, valamint a belső jog kereteivel foglalkozott az igazságszolgáltatás viszonyában a nemi alapú erőszak túlélőinek helyzetével.
  • Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés nehézségeit és szükségességét vizsgálta a nemi alapú erőszak túlélői számára.
  • Az egészségügy és a jog találkozásának kérdéseit taglalta a nemi alapú erőszak túlélői számára.
  • info.HAWJ@gmail.com | bironok.egyesulete@gmail.com