Bírónők Egyesülete

 
1055 Budapest, Markó utca 16.

„Stop Being Silent”

Szeminárium 2010. augusztus 25 és 30 között Minszkben

A WSCF –E Lingua Franca nevű nemzetközi szervezet 1991 óta nyelvi kurzusokat és tréningeket szervez egyetemisták részére elsősorban Közép- és Kelet Európa térségében annak érdekében, hogy segítsen áthidalni a nyugat és kelet közötti különbségeket, amelyeknek egyik akadálya éppen a nyelvi nehézség lehet.

Ennek keretében 2008-tól kezdődően egy három éves projektet valósítottak meg, egy-egy régióra kiterjedően foglalkoztak a családon belüli erőszak, a nők elleni erőszak kérdéseivel. Az első, a környező országokra kiterjedő programot Novi-Sadban (Szerbiában) a másodikat Nyitrán (Szlovákiában) rendezték. Ennek a folyamatnak a záró kurzusa zajlott 2010. augusztus 25-30. között Minszkben (Belorussziában). Maga a tréning igazi nemzetközi sokszínűséget mutatott, mivel a résztvevők a legkülönbözőbb országokból érkeztek: a Szovjetunió utódállamaiból (Grúzia, Azerbajdzsán, Örményország, Ukrajna) továbbá volt román, lengyel, svéd, belorusz hallgató, a programkoordinátor az Egyesült Államokból és egy malajziai állampolgárságú előadó Szaúd-Arábiából érkezett, ahol ténylegesen él és dolgozik.

A sokszínűséget a közös nyelv és a téma iránti lelkes elkötelezettség és nyitottság kötötte össze. A tréning sok oldalról közelítette meg a családon belüli erőszak témáját, a felismerés, a kezelés lehetőségeit. A svéd pszichológusok ismertették az erőszak jellemzőit, az erőszak ciklikusságát, dinamikáját. Beszéltek a társadalmi előítéletekről, a kisebb és a nagyobb közösségek felelősségéről az áldozatok helyzetének felismerésében és támogatásában. Talán úgy lehetne összefoglalni, hogy a tréning központi gondolata annak erősítése volt, hogy a közösségeknek meg kell törni az áldozatok körüli csendet, nem szabad az áldozatok hibáztatásával, a közreható okok elfogadásával felmenteni a bántalmazókat. Ennek a felismerésnek fontos előzménye, hogy tisztában legyenek azokkal a különbségekkel, amelyek alapvetően megkülönböztetik a hozzátartozók közötti erőszak jellegét, dinamikáját az egyéb erőszakos cselekményektől.

A tréningen egy előadást tartottam és workshopot vezettem a családon belüli erőszak jogi szabályozásának kérdéseiről. Ennek során ismertettem a magyar szabályozás eddigi lépéseit és eredményeit, továbbá a gyakorlati alkalmazás problémáit. Bemutattam az Egyesületünket, ismertettem céljainkat és az eddigi munkánkat. A téma megismerése során fontos a jogi szabályozással foglalkozni, mivel azokban az országokban, ahol alapvetően a jogi kultúra és jogászi gondolkodás az un. kontinentális jogrendszeren, az írott jog primátusán alapul, lényeges a jogi keretek egyértelmű meghatározása. Ugyanakkor – ebben a résztvevők is megerősítettek – nem elegendő pusztán a jogi szabályozás megváltoztatása, mert ezeket a cselekményeket, általában a nők helyzetének megítélését nagyon mély társadalmi szokások, előítéletek övezik.

Szinte valamennyi résztvevő arról számolt be, hogy akár a munkahelyeken, de a hagyományos közösségekben is, számtalan előítélet él a nők feladatáról, társadalmi, családi szerepéről, annak ellenére, hogy sok nő tanul felsőfokú intézményekben. Nagyon érdekes volt, hogy a résztvevők felvetették az egyházak és az egyházi közösségek felelősségét és szerepét abban, hogy segítséget nyújtsanak az áldozatoknak és ne kirekesztéssel „büntessék”.

Wali Bachelor előadásában a táncról, mint egy multikúltúrális lehetőségről beszélt, amely segít az áldozatoknak a belső fájdalmuk feldolgozásában és áthidalja a kulturális és nyelvi korlátokat. Wali a világ sok olyan részébe eljutott és segített az áldozatoknak, ahol hatalmas tragédiákkal kellett szembenézni és súlyos veszteség után kellett továbbélni az életüket. Így segített többek között a cunami sújtotta áldozatoknak is.

Az elgondolás, hogy a különböző tanulmányokat folytató egyetemisták ismerkedjenek a családon belüli erőszak kérdéseivel, nagyon hasznos. Ez a tréning egy olyan alapozó ismeretet adott, amely növeli a fiatalok érzékenységet a saját szakterületükön megjelenő diszkrimináció felismerésében.

Dr. Galajda Ágnesinfo.HAWJ@gmail.com | bironok.egyesulete@gmail.com